Snowflake Generation ความเปราะบางของคนรุ่นใหม่ที่ถูกประกอบสร้างจากสังคม

A A
Nov 22, 2023
Nov 22, 2023
A A

 

Snowflake Generation  ความเปราะบางของคนรุ่นใหม่ที่ถูกประกอบสร้างจากสังคม

 

 • Snowflake Generation คำนิยามของวัยmillennials ที่มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความหลากหลายในการทำงาน 
 • Snowflake Generation หรือเกล็ดหิมะเป็นคำนิยามของความเปราะบางทางอารมณ์ที่เหมือนเกล็ดหิมะแค่แตะก็แตกสลายได้ตลอดเวลา ไม่สามารถจัดการกับความแตกต่าง เปลี่ยนแปลง และความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้
 • Snowflake Generation  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในวัฒนธรรม ความแพร่หลายของเทคโนโลยี ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความกดดันในการต้องแสดงชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดีย

 

Snowflake Generation หรือเกล็ดหิมะอาจไม่ได้มีความหมายถึงความสวยงามแต่อย่างใดแต่เป็นคำนิยามของความเปราะบางทางอารมณ์ที่เหมือนเกล็ดหิมะแค่แตะก็แตกสลายได้ตลอดเวลา ไม่สามารถจัดการกับความแตกต่าง เปลี่ยนแปลง และความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้ และมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ คำว่า ‘Snowflake generation’ ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในคำศัพท์แห่งปี 2016 ของ Collins Dictionary และได้รับการเพิ่มอย่างเป็นทางการใน Oxford English Dictionary ในเดือนมกราคม 2018 เป็นคำที่หมายถึงบุคคลที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์เกินกว่าจะรับมือกับมุมมองที่ท้าทาย  นอกจากนี้ ความเร็วและความสะดวกสบายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีส่วนกำหนดรูปแบบการมองโลกของคนยุคนี้เช่นเดียวกัน

 

แล้ว Snowflake Generation คือ Generation ไหน

 

 • The baby boomers 1946-1964

the baby boomers ถูกมองว่าเป็นคนรุ่นที่แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยทุกประการของมนุษยชาติตลอดจนระบบคุณค่าทุกรูปแบบ… พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ 

 

 • Generation X 1965-1980

Generation X เป็นวัยที่เปิดรับข้อมูล เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญกับความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเขา

 

 • The millennials (snowflake generation) 1981-1996

the millennials (snowflake generation) 1981-1996 คนรุ่นนี้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความหลากหลายในการทำงาน 

 

 • Generation Z 1997-2012

Generation Z เป็นรุ่นที่มักจะชั่งน้ำหนักและศึกษาตัวเลือกต่างๆ ก่อนตัดสินใจ พวกเขามีแนวโน้มที่จะผูกพันกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งน้อยลงและต้องการได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด 65% ของกลุ่มนี้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความบันเทิง

 

 • Generation alpha 2010-onwards

Generation alpha 2010-onwards จะถูกจดจำรุ่นที่ต้องใช้เทคโนโลยีตลอดชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้คนรุ่นนี้เข้าถึงข้อมูลได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

 

 

Snowflake Generation

ชื่อภาพ : Snowflake Generation

 

 

ทำไมคนรุ่น Millennials  ถึงถูกเรียกว่า Snowflake 

 

คนรุ่นก่อน ๆ อาจมีการเข้าสังคมผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ แบบเห็นหน้ากัน แต่คนรุ่น Millennials มักจะยึดติดกับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเกิดเป็นความเหงา การแยกตัวออกจากโลกความเป็นจริง ทำให้พวกเขายิ่งมีความต้องการมากขึ้นในการได้สิ่งที่ต้องการ อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่รุ่น Millennials เป็นแบบนี้อาจะเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในวัฒนธรรม ความแพร่หลายของเทคโนโลยี ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความกดดันในการต้องแสดงชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดีย คนรุ่นนี้คือคนรุ่นที่ยากจนที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเติบโตผ่านวิกฤตการเงินโลก บรรยากาศการทำงานที่ไม่มั่นคง และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่สังคมจำเป็นต้องแก้ไขเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนทุกรุ่น 

ตามรายงานการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ราคาของบ้านขนาดเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาในปี 1940 อยู่ที่ 2,930 ดอลลาร์ เมื่อคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ บ้านหลังเดียวกันนั้นควรมีราคาประมาณ 30,000 ดอลลาร์ในปี 2000 ราคาจริงอยู่ที่ 119,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 200,000 ดอลลาร์ในปี 2017 นอกจากนี้คนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีอิสระทางการเงินหลังเรียนจบเพราะเกิดจากการเป็นหนี้เงินกู้ในวัยเรียน

 

การเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนคือสิ่งที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้คนรุ่นก่อนเองก็มีผล จากสาเหตุที่พ่อแม่ไม่เคยปล่อยมือจากลูก ๆ ของตัวเองเลยส่งผลให้บั่นทอนความสามารถของบุตรหลานในการพัฒนาวิธีที่สร้างสรรค์หรือค้นหาแนวทางแก้ไขของตนเอง

ไม่ได้เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตตามมา Martin Scheepers นักให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาการกีฬาในโจฮันเนสเบิร์กได้ให้ความเห็นว่า “ในครอบครัวไม่ได้สอนลูก ๆ เกี่ยวกับความล้มเหลวและความผิดหวัง รวมถึงความยืดหยุ่น” การเรียนรู้เหล่านี้ล้วนส่งผลกับความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อ ๆ ไป

 

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับคนรุ่นมิลเลนเนียล

 • แสดงความขอบคุณและเห็นความสามารถของเขา
 • ให้ความสนับสนุนและคำแนะนำเมื่อจำเป็น
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเปิด
 • ปรับปรุงพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ช่วยให้พวกเขาพบความหมายในชีวิต

 

การหมั่นสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียลรู้สึกมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรุ่นและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป สิ่งสำคัญที่ทุกคน ทุกรุ่นต้องจำไว้คือ เราทุกคนล้วนมีผลต่อคนอื่น ๆ เสมอไม่มากก็น้อย เราไม่อยากแยกตัวเองออกจากคนอื่นได้เสมอไป ปัญหาที่คนรุ่นไหนเป็นเราเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นเช่นเดียวกัน

 

อ้างอิง

https://mcaresforkids.com/snowflake-generation

https://www.counselling-directory.org.uk/memberarticles/what-is-the-snowflake-generation

https://www.biznews.com/good-hope-project/2021/05/27/snowflake-generation-millennials

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS