จงฉลาดอย่าง “ชาวยิว”

A A
Mar 15, 2024
Mar 15, 2024
A A

จงฉลาดอย่าง “ชาวยิว”

 

การเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในสังคมใหญ่ ทำให้ชาติพันธุ์นี้สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งเมื่อถูกกีดกันจากสังคมใหญ่ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนภายในสังคมสูง

 

“ชาวยิว” กลุ่มคนที่ขึ้นชื่อได้ว่าฉลาดที่สุดในโลก ยกตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หรือนักธุรกิจผู้ก่อตั้ง Facebook อย่าง มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ทั้งสองคนนี้ต่างมีเชื้อสายชาวยิวด้วยกันทั้งนั้น 

 

ความอัจฉริยะภาพของคนยิวมาจากไหน ?

 

   คนยิวฉลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปหรือไม่ คำตอบเรื่องนี้ยืนยันได้ด้วยจำนวนคนยิวที่ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel prizes) สาขาต่างๆ ดร.ชารีฟ เฮก (Shariff M Haque) อาจารย์มหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี เมืองไครต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ทำวิจัยเรื่องนี้ไว้โดยพบว่าตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีนับจาก ค.ศ.1901-2011 มีคนได้รับรางวัลโนเบลทั้งสิ้น 840  คน เป็นยิวมากถึง 108 คนหรือ 12.9% ทั้งๆที่คนยิวมีแค่ 14 ล้านคนหรือ 0.2% ของประชากรโลกเท่านั้น หากนับถึง ค.ศ.2015 ปรากฏว่าระยะเวลาเพียง 4 ปีจาก 2011-2015 มีคนยิวโดยกำเนิดได้โนเบลเพิ่มขึ้น 21 คน สรุปเอาเป็นว่าคนยิวโดยเฉลี่ย 130,000 คนได้รับรางวัลโนเบล 1 คน ขณะที่เป็นคนเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่ยิวได้รับรางวัลโนเบลเฉลี่ย 10 ล้านคนต่อ 1 รางวัล น้อยกว่าคนยิวถึง 77 เท่า  คำถามคือเหตุใดคนยิวจึงฉลาดนัก คำถามนี้มีงานวิจัยออกมาให้คำตอบ ผู้ทำวิจัยทั้งหมดไม่ใช่ยิว

 

ยิ่งกีดกัน…คนยิวยิ่งเติบโต

 

   งานวิจัยในปี 2005 ของศาสตราจารย์ Gregory Cochran สรุปออกมาว่าการกีดกันคนยิวในยุโรปไม่ให้ทำงานด้านช่างฝีมือบีบบังคับให้คนยิวหันไปหาอาชีพที่ต้องใช้สมองเช่นงานทางด้านการเงินการธนาคาร การอุตสาหกรรมยาวนานถึง 40 ชั่วอายุคนหรือพันปี หากการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมเกิดขึ้นเพียง 0.1% ต่อรุ่น ผลสุดท้ายย่อมส่งผลให้พันธุกรรมของชาวยิวพัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งด้านการใช้ภาษา และการคำนวณ สิ่งแวดล้อมจึงเหนี่ยวนำพันธุกรรมของคนยิวให้สร้างอัจฉริยภาพด้านการคำนวณขึ้น นักวิจัยด้านสังคมวิทยาเชื่อว่าความฉลาดของคนยิวเป็นผลมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมตลอดจนการเลี้ยงดูของพ่อแม่ยิวต่อลูก โดยครอบครัวยิวให้ความสำคัญต่อการศึกษา อ่านออกเขียนได้มากกว่าครอบครัวของคนในเชื้อสายอื่น ในสังคมยิวมีการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาศาสนาควบคู่กับเรื่องการทำการค้าที่เรียกว่าทุนทาลมุด (Talmudic scholarship) ทุนเหล่านี้ส่งผลให้คนยิวสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านการค้าการเงินธนาคาร คนยิวจึงเข้าครอบครองธุรกิจการเงินการธนาคารและการค้ามากกว่าคนกลุ่มอื่น

   สอดคล้องกับงานวิจัยของ Eckstein และ Botticini ในวารสาร Centre for Economic Policy Research ว่าการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกอิสลามในช่วงคริสตศตวรรษที่ 8-10 ยุคอาณาจักรอับบาสิยะฮ์ ส่งผลให้ชนชาวยิวในตะวันออกกลางได้รับโอกาสในการศึกษาจึงพากันโยกย้ายออกจากภาคการเกษตร เข้ามาทำงานในเมือง โอกาสด้านการศึกษานี้ช่วยฝึกฝนชนชาวยิวให้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการเงินการธนาคาร เมื่อเสริมเข้ากับชนชาวยิวในยุโรปที่มีบทบาทสูงทางด้านนี้อยู่แล้ว ชนชาวยิวโดยรวมจึงทรงอิทธิพลในสังคมเช่นที่เห็นในทุกวันนี้

 

 

think like jewish

 

ชาวยิวที่โลกรู้จัก

   ยิวฉลาด ขี้โกง เอาเปรียบ หรือโดนสาปตามคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นชนที่ปราดเปรื่องแต่น่ารังเกียจ เรื่องราวของยิวกับฮิตเลอร์คงเป็นที่โจษจันไปไม่รู้จบ แต่ถ้าไม่มีชาวยิวหลายสิ่งหลายอย่างวิทยาการความล้ำหน้าก็คงไม่มีเช่นกันจะนำคุณไปรู้จักกับชาวยิวที่ถูกจดจำในหน้าประวัติศาสตร์ หากไม่มีพวกเขา อะไรหลายอย่างบนโลกคงไม่ปรากฏให้เห็น เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกครบ 60 ปี

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

   นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้หนีหัวซุกหัวซุนจากเยอรมนีบ้านเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะผู้นำฮิตเลอร์นั้นเกลียดยิวและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกพิสูจน์ด้วยมันสมองของไอน์สไตน์สู่การเกิดขีปนาวุธพลังงานปรมาณูและการยุติลงของสงครามโลก

 

คาร์ล มาร์กซ์ 

   นักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของระบอบสังคมนิยม (Socialism)ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นลัทธิ คอมมิวนิสต์ (Communist) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในศตวรรษที่ 20 

 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ 

จิตแพทย์ชาวออสเตรีย ผู้บุกเบิกการศึกษาทางด้านจิตวิทยาจิตวิเคราะห์อันโด่งดั่งที่ประกอบไปด้วย Id-Ego-Super Ego ซึ่งกล่าวว่า “พลังจิตใต้สำนึกมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และจำแนกบุคคลให้แตกต่างกันออกไป”

 

โทมัส อัลวา เอดิสัน

นักประดิษฐ์ที่จดลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์มากถึง 1,200 อย่างภายในอายุ 21 ปี รวมไปถึงเปลี่ยนแท่งคาร์บอนเส้นลวดให้เป็นแสงสว่าง จนประกอบหลอดไฟ อย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 

นิโคลา เทสลา

ชาวโครเอเชียเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ รวมไปถึงวิธีการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้าจนค้นพบวิธีการสื่อสารแบบไร้สาย

 

   ไม่ว่ายิวจะร้ายกาจสักเพียงไหน ฮิตเลอร์พยายามล้างเผ่าพันธุ์ยิวสักเพียงใด หากฮิตเลอร์ผู้เกลียดชังยิวยังมีชีวิตและได้ทราบความเก่งกาจของเผ่าพันธุ์ที่เขารังเกียจว่าถูกยกย่องให้เป็นเป็นต้นไม้แห่งปัญญาของชาวโลกนั้น คงจะเสียใจไม่น้อยที่ยิวนอกจากจะไม่สูญสลายไปจากแผ่นดินแล้ว ยังแอบครอบครองโลกอย่างลับๆ อยู่ทุกวงการอีกต่างหาก

 

อ้างอิง

https://jewishstudies.washington.edu/who-are-jews-jewish-history-origins-antisemitism/

https://fathomjournal.org/the-tragedy-of-a-generation-the-rise-and-fall-of-jewish-nationalism-in-eastern-europe/

https://www.chabad.org/theJewishWoman/article_cdo/aid/4085869/jewish/7-Jewish-Parenting-Principles-Inspired-by-Experience.htm

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS