6 ทักษะสำคัญ เตรียมความพร้อมสู่ “งานสีเขียว”

A A
Oct 9, 2021
Oct 9, 2021
A A

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate change ไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลจากตัวเราทุกคน แต่เกิดขึ้นแล้ว “ทั่วโลก”

ส่งผลให้หลายประเทศลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้ขยะพลาสติก ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และนอกจากนั้นจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นวิกฤติอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

โดยข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้บอกว่านี่คือ 6 ทักษะที่จะถูกสร้างขึ้นในระบบเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรักษาโลกของเราไว้ให้คงอยู่

อ้างอิง : https://bit.ly/3oMEsK8

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS