เรียนซ้ำชั้น ดีจริงหรือไม่

A A
Jan 9, 2023
Jan 9, 2023
A A

เรียนซ้ำชั้น ดีจริงหรือไม่

   

  • แม้หลายประเทศทั่วโลกจะยังมีนโยบายให้นักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นอยู่  แต่งานวิจัยพบว่า การเรียนซ้ำชั้นไม่ได้ให้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างที่เราคิด ตรงกันข้ามมันอาจส่งผลเสียต่อนักเรียนด้วยซ้ำ
  • ถ้าอยากให้นักเรียนเรียนซ้ำชั้นแบบได้ประโยชน์จริง เราจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างเข้ามาเสริมด้วย
  • ข้อมูลในอเมริกาพบว่า โดยรวมแล้วจำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้นมีน้อยลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  แต่ก็ยังพบความไม่เท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนผิวสีและผิวขาว
  • โอกาสที่นักเรียนจะซ้ำชั้นยังมีความสัมพันธ์กับภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนด้วย

 

ในอดีตหลายประเทศมีอัตรานักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นสูงกว่าในปัจจุบัน เราเคยเชื่อกันว่า วิธีนี้น่าจะช่วยให้นักเรียนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือยังไม่มีทักษะที่ควรมีตามระดับชั้นนั้น ๆ ได้มีเวลาพัฒนาทักษะมากขึ้นก่อนที่จะได้เลื่อนไปยังชั้นที่สูงขึ้น แม้ในหลายประเทศทั่วโลกจะยังมีนโยบายให้นักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นอยู่ ถ้ายังไม่ผ่านมาตรฐานทางวิชาการที่กำหนด แต่งานวิจัยก็พบข้อมูลที่น่าจะทำให้เราต้องกลับมาทบทวนแนวคิดนี้กันอีกครั้ง เมื่อพบว่า การเรียนซ้ำชั้นไม่ได้ให้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างที่เราคิด ตรงกันข้ามมันอาจส่งผลเสียต่อนักเรียนด้วยซ้ำ หรือถ้าอยากให้เรียนซ้ำชั้นแบบได้ประโยชน์จริง จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างเข้ามาเสริมด้วย เงื่อนไขเหล่านี้คืออะไร แล้วที่ผ่านมาเราเคยทำหรือยัง

 

งานวิจัยชี้ การเรียนซ้ำชั้นไม่ได้ให้ประโยชน์

งานวิจัยในประเด็นการเรียนซ้ำชั้นที่มีการอ้างอิงถึงมากที่สุด คือ การวิเคราะห์อภิมานในปี 2001 โดย Shane Jimerson ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย California Santa Barbara เขาดูงานศึกษา 20 ชิ้นที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1990-1999

จนได้ข้อสรุปว่า การซ้ำชั้นไม่ได้ให้ประโยชน์มากขึ้นกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านวิชาการ หรือการปรับตัวเมื่อเทียบกับการให้นักเรียนได้เลื่อนชั้นตามปกติ

ในการศึกษาจำนวนมากยังพบว่า นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลลัพธ์ทางอารมณ์และสังคมที่แย่กว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนซ้ำชั้น และงานวิจัยอีกชิ้นในปี 2002 ของ Shane และเพื่อนร่วมงานของเขาก็ยังพบความเชื่อมโยงของการเรียนซ้ำชั้นกับการออกจากโรงเรียนในตอนม.ปลายอีกด้วย

เมื่อดูข้อมูลจาก PISA ในปี 2003-2012 จะเห็นว่า การเรียนซ้ำชั้นไม่ได้ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นใน 11 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ คะแนนสอบ PISA ปี 2003 ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เคยเรียนซ้ำชั้นพบว่า ต่ำกว่านักเรียนที่ไม่เคยซ้ำชั้นอยู่ 90 คะแนน และในปี 2012 คะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เคยเรียนซ้ำชั้นลดต่ำลงอีกทำให้ความต่างของคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 94 คะแนน

 

เรียนซ้ำชั้นแบบไหนถึงได้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม หากเรายังหวังอยู่ลึกๆ ว่า การเรียนซ้ำชั้นจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้บ้าง งานวิจัยจากฟลอริดาเมื่อเร็ว ๆ แนะนำว่า จำเป็นต้องทำภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ที่ฟลอริดาเองมีนโยบายการซ้ำชั้นในเกรด 3 ตั้งแต่ปี 2003 โดยนักเรียนที่สอบไม่ผ่านด้านการอ่านในชั้นนี้จะต้องซ้ำชั้น แต่รัฐจะกำหนดให้โรงเรียนต้องพัฒนาแผนสนับสนุนด้านการอ่าน และจัดหาครูที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนเหล่านั้น

 

เรียนซ้ำชั้น

 

เมื่อมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนในปี 2017 ภายใต้ระบบนี้พบว่า นักเรียนที่ซ้ำชั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในช่วงแรก แต่ใน 5 ปีจากนั้น คะแนนก็จะไม่ได้ต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่านักเรียนที่ซ้ำชั้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า และเรียนหลักสูตรซ่อมเสริมในระดับม.ปลายน้อยกว่านักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้เรียนซ้ำชั้น 

แม้จะมีงานวิจัยดังกล่าวออกมา แต่องค์กรที่สนับสนุนก็แนะนำว่า ยังมีวิธีที่ดีกว่าในการช่วยให้นักเรียนเรียนตามได้ทัน โดยที่ยังคงเลื่อนชั้นไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ด้วย

ถ้าเราพิจารณาดี ๆ จะพบว่า ไม่ใช่แค่นักเรียนที่ซ้ำชั้นแบบที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่การซ้ำชั้นยังทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของโรงเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซ้ำชั้นในระดับที่สูงขึ้น ระบบแรงงานเองก็ยังต้องเสียเวลาไปอีก 1 ปีแทนที่จะได้บุคคลนั้นเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

นักเรียนกลุ่มไหนได้รับผลกระทบจากการเรียนซ้ำชั้นมากที่สุด

ข้อมูลในอเมริกาพบว่า โดยรวมแล้วจำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้นมีน้อยลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2000-2016 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ซ้ำชั้นลดลงจาก 3.1% เป็น 1.9% อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะดูลดลง แต่ก็ยังพบความไม่เท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนผิวสีและผิวขาว

ข้อมูลจากศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติของอเมริกาพบว่า ตั้งแต่ปี 2016 นักเรียนผิวดำตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 8 ถูกให้เรียนซ้ำชั้นอยู่ที่ 2.6% ขณะที่นักเรียนผิวขาวและนักเรียนฮิสแปนิกซ้ำชั้นที่ 1.5% ซึ่งในบางกรณีพบว่า นักเรียนผิวสีที่ต้องซ้ำชั้นจะได้รับผลกระทบมากกว่านักเรียนผิวขาว ผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า เด็กประถมฯ ที่เรียนซ้ำชั้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการลาออกจากโรงเรียนเมื่อขึ้นม.ปลาย โดยนักเรียนหญิงผิวดำและนักเรียนหญิงชาวละตินจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ไม่ใช่แค่สัดส่วนของนักเรียนผิวสีและผิวขาวเท่านั้นที่ดูจะมีความแตกต่าง ข้อมูลยังพบอีกว่า โอกาสที่นักเรียนจะซ้ำชั้นยังมีความสัมพันธ์กับภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนด้วย เพราะถ้าเรานำนักเรียนที่มีผลการประเมินคณิตศาสตร์ที่คล้ายกันมาเปรียบเทียบ เราจะพบว่า นักเรียนที่มีภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยกว่ามักมีโอกาสซ้ำชั้นมากกว่า

 

พ่อแม่ชาวอเมริกันให้ลูกเรียนซ้ำชั้นมากขึ้นหลังโควิด

แม้จะมีงานวิจัยที่ให้ข้อมูลชัดเจนเรื่องผลกระทบต่อเด็กหากเรียนซ้ำชั้น แต่สถานการณ์หลังโควิดก็ส่งผลให้พ่อแม่ชาวอเมริกันจำนวนมากตัดสินใจให้ลูกเรียนซ้ำชั้น เนื่องจากการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาไม่ได้ให้ผลที่ดีนัก โดยเชื่อว่า วิธีนี้เป็นการให้โอกาสลูกอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษาล่าสุดมีจำนวนนักเรียนซ้ำชั้นเพิ่มขึ้น 2 เท่าในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เวสต์เวอร์จิเนีย เดลาแวร์ 

คริสตี้ ไพรซ์ คุณแม่ของ เบรย์ลอน ไพรซ์ นักเรียนชายวัย 13 ปีในรัฐเพนซิลเวเนีย ตัดสินใจให้ลูกของเธอเรียนชั้นป.6 ซ้ำอีกครั้ง โดยบอกว่า เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะเบรย์ลอนได้รับการสอนด้วยโปรแกรมส่วนตัวแบบพิเศษ (Individualized Education Program – IEP) ช่วยให้ลูกใส่ใจกับการเรียนได้ดีขึ้น และยังได้รับความสนใจจากครูอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียนออนไลน์

ในช่วงโควิดที่ผ่านมารัฐเพนซิลเวเนียเพิ่งมีการผ่านร่างกฎหมายการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าอยากให้ลูกซ้ำชั้นหรือไม่ รัฐอื่น ๆ อย่างแคลิฟอร์เนียและนิวเจอร์ซีย์ก็ทยอยออกกฎหมายคล้าย ๆ กันเมื่อปีที่แล้ว หลังจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ได้ 1 ปี พบว่า มีนักเรียนเลือกซ้ำชั้นในรัฐเพนซิลเวเนียเพิ่มขึ้นจาก 20,000 คน เป็น 45,000 คน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ปกครองสามารถขอให้ลูกของตนเรียนซ้ำชั้นได้ แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจว่า จะได้ซ้ำชั้นหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียน

ตัวอย่างการขอเรียนซ้ำชั้นในรัฐเพนซิลเวเนีย 3 รูปแบบ

  1. ครูเป็นผู้ขอให้นักเรียนซ้ำชั้น 
  2. ครอบครัวเป็นฝ่ายขอให้บุตรหลานเรียนซ้ำชั้น 
  3. การขอเรียนซ้ำภายใต้กฎหมายระดับรัฐที่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียน

อเล็กซ์ แลม ผู้ศึกษาผลวิจัยเรื่องการเรียนซ้ำชั้นแห่ง Center for Education, Policy Analysis, Research and Evaluation ของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต ที่ช่วยให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับโรงเรียนตามพื้นที่ต่าง ๆ บอกว่า เราควรมีตัวเลือกมากกว่า 2 ที่ไม่ใช่แค่ซ้ำชั้นหรือเลื่อนชั้น แต่ตัวเลือกที่ดี คือ นักเรียนได้เลื่อนชั้นพร้อมกับได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่มีการวิจัยแล้วว่าได้ผล และส่งเสริมสังคมและอารมณ์ของเด็ก

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม จะเป็นครูหรือผู้ปกครอง คุณมองเรื่องนี้อย่างไร อยากให้เด็ก ๆ ของเราได้เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น หรือมีทางเลือกอื่นที่คิดว่าน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้…..

 

 

อ้างอิง
https://www.edweek.org/leadership/what-does-research-say-about-grade-retention-a-few-key-studies-to-know/2022/11
https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-3/
https://www.voathai.com/a/6729547.html

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS