การเรียนรู้

12 Results

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

  Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้     ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”      แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก...

เกาหลีใต้ เมืองที่คนและการเรียนรู้หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง

  เกาหลีใต้ เมืองที่คนและการเรียนรู้หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง      ไม่กี่สิบปีก่อน “เกาหลีใต้” ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดกับดักความยากจน ประชาชนทั่วไปมีรายได้ต่อหัวไม่ต่างจากประเทศแถบแอฟริกา ในขณะที่ตอนนี้สามารถไต่ลำดับทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว...

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ครู (อาจ) เคยใช้ในห้องเรียน

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ครู (อาจ) เคยใช้ในห้องเรียน   ความเชื่อหลายอย่างที่ครูเชื่อกันมาเป็นเวลานานไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่า มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ความเชื่อเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ครูเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้ว...

การเรียนรู้ด้วย “การดู” มีประสิทธิภาพแค่ไหน

การเรียนรู้ด้วยการดูมีประสิทธิภาพแค่ไหน   มีคำกล่าวว่า การ Copy คือ หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แม้อาจฟังดูไม่ต่างอะไรจากการโกง แต่ที่จริงมนุษย์เราเรียนรู้ได้จากการเลียนแบบผู้อื่น แม้การ Copy โดยเริ่มต้นจากการดูผู้อื่นจะช่วยให้เราเกิดแรงบันดาลใจ...

วิชาสุดท้ายที่มหาลัยควรสอน คือการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง

วิชาสุดท้ายที่มหาลัยควรสอน คือการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง   เราเคยคิดกันเล่น ๆ ไหมว่าวิชาสุดท้ายที่เราควรจะได้เรียนก่อนจบมหาวิทยาลัยควรเป็นวิชาอะไร คุณค่าและความสุขของการเรียนรู้อยู่ที่ไหน    ...

การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด : Attanai’s Podcast

การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด : Attanai’s Podcast   คำถามของการค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของการเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด เรามาร่วมหาคำตอบกันได้จาก Attanai’s Podcast   “เรามีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า แค่ยังหาไม่เจอ”      “หรือจริง ๆ...

Attanai’s Podcast : วิชานอกห้องเรียน

วิชานอกห้องเรียน : Attanai’s Podcast   วิชานอกห้องเรียน ในโลกที่เหวี่ยงเร็วขนาดนี้ที่แม้ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยังตามไม่ทัน   ในโลกที่เหวี่ยงเร็วขนาดนี้ที่แม้ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยังตามไม่ทัน...

วิชาความตาย ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต

วิชาความตาย ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต   ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต วิชาความตาย มันคืออะไร วันนี้อัตนัยจะพามาร่วมหาคำตอบกัน     เคยคิดบ้างไหมว่าคุณอยากให้งานศพของคุณเป็นอย่างไร? เตรียมตัวอะไรบ้างหรือยังก่อนตาย?...

เมื่อการร้องไห้ ภาษาแรกของมนุษย์กำลังถูกตัดสิน

เมื่อการร้องไห้ ภาษาแรกของมนุษย์กำลังถูกตัดสิน   ยังจำกันได้ไหม เราร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ไม่แปลกถ้าสถานการณ์ในช่วงนี้จะทำให้เราร้องไห้กันบ่อยขึ้น ไหนจะปัญหาโรคระบาด เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ การมีชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละวันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป...

Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้

  Netflix เส้นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มาพร้อมการเรียนรู้     ลองจินตนาภาพของโลกที่การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน นั่นแหละคือนิยามของ “Netflix & Skill”      แพลตฟอร์ม Netflix ทำให้คนมีอิสระในการเรียนรู้ตามของสไตล์ ตามสะดวก...

เกาหลีใต้ เมืองที่คนและการเรียนรู้หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง

  เกาหลีใต้ เมืองที่คนและการเรียนรู้หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง      ไม่กี่สิบปีก่อน “เกาหลีใต้” ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดกับดักความยากจน ประชาชนทั่วไปมีรายได้ต่อหัวไม่ต่างจากประเทศแถบแอฟริกา ในขณะที่ตอนนี้สามารถไต่ลำดับทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว...

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ครู (อาจ) เคยใช้ในห้องเรียน

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ครู (อาจ) เคยใช้ในห้องเรียน   ความเชื่อหลายอย่างที่ครูเชื่อกันมาเป็นเวลานานไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่า มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ความเชื่อเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ครูเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้ว...

การเรียนรู้ด้วย “การดู” มีประสิทธิภาพแค่ไหน

การเรียนรู้ด้วยการดูมีประสิทธิภาพแค่ไหน   มีคำกล่าวว่า การ Copy คือ หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แม้อาจฟังดูไม่ต่างอะไรจากการโกง แต่ที่จริงมนุษย์เราเรียนรู้ได้จากการเลียนแบบผู้อื่น แม้การ Copy โดยเริ่มต้นจากการดูผู้อื่นจะช่วยให้เราเกิดแรงบันดาลใจ...

วิชาสุดท้ายที่มหาลัยควรสอน คือการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง

วิชาสุดท้ายที่มหาลัยควรสอน คือการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง   เราเคยคิดกันเล่น ๆ ไหมว่าวิชาสุดท้ายที่เราควรจะได้เรียนก่อนจบมหาวิทยาลัยควรเป็นวิชาอะไร คุณค่าและความสุขของการเรียนรู้อยู่ที่ไหน    ...

การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด : Attanai’s Podcast

การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด : Attanai’s Podcast   คำถามของการค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของการเรียนรู้แบบไหนดีที่สุด เรามาร่วมหาคำตอบกันได้จาก Attanai’s Podcast   “เรามีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า แค่ยังหาไม่เจอ”      “หรือจริง ๆ...

Attanai’s Podcast : วิชานอกห้องเรียน

วิชานอกห้องเรียน : Attanai’s Podcast   วิชานอกห้องเรียน ในโลกที่เหวี่ยงเร็วขนาดนี้ที่แม้ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยังตามไม่ทัน   ในโลกที่เหวี่ยงเร็วขนาดนี้ที่แม้ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยังตามไม่ทัน...

วิชาความตาย ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต

วิชาความตาย ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต   ศาสตร์การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต วิชาความตาย มันคืออะไร วันนี้อัตนัยจะพามาร่วมหาคำตอบกัน     เคยคิดบ้างไหมว่าคุณอยากให้งานศพของคุณเป็นอย่างไร? เตรียมตัวอะไรบ้างหรือยังก่อนตาย?...

เมื่อการร้องไห้ ภาษาแรกของมนุษย์กำลังถูกตัดสิน

เมื่อการร้องไห้ ภาษาแรกของมนุษย์กำลังถูกตัดสิน   ยังจำกันได้ไหม เราร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ไม่แปลกถ้าสถานการณ์ในช่วงนี้จะทำให้เราร้องไห้กันบ่อยขึ้น ไหนจะปัญหาโรคระบาด เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ การมีชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละวันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป...

การเรียนรู้ที่มีความหมายอยู่ที่อะไร ถ้าไม่ใช่ความสำเร็จของงาน

การเรียนรู้ที่มีความหมายอยู่ที่อะไร ถ้าไม่ใช่ความสำเร็จของงาน   ถ้าวันหนึ่งในชั้นเรียน มีเด็กคนหนึ่งลืมเอาดินสอมา เราจะทำอย่างไร บางคนอาจเดินเข้าไปถามว่า ดินสอหายไปไหน แล้วไปหยิบของตัวเองมาให้ แต่จะมีสักกี่คนที่รอ รอเพื่อดูว่าเด็กจะทำอย่างไรต่อ...